การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดการเสียชีวิต 1 ใน 10 รายทั่วโลก

การสูบบุหรี่ก่อให้เกิดการสูญเสียต่อทั้งผู้สูบโดยตรง คนรอบข้าง และสังคมอย่างมหาศาล ทำให้มีผู้เสียชีวติเพิ่มขึ้นมากทุกปี ถึงเเม้ว่าจะมีนโยบายออกมาเพื่อควบคุมยาสูบมานับหลายทศวรรษ แต่การเติบโตของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ก็ทำให้อัตราของคนที่สูบบุหรี่มากขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นกัน นักวิจัยกล่าวว่า อัตราการตายที่เพิ่มสูงขึ้นอาจเนื่องจาก บริษัทยาสูบกำลังมุ่งเน้นเจาะตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่กำลังพัฒนา

“แม้จะมีหลักฐานที่ชัดเจนมาก ว่าครึ่งหนึ่งของผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการสูบบุหรี่นั้นไม่ดีต่อสุขภาพ สามารถก่อให้เกิดโรคตางๆได้มากมาย ทั้ง โรคมะเร็ง โรคปอด หรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับหลอดลม แต่วันนี้หนึ่งในสี่คนทั่วโลกก็ยังคงสูบบุหรี่อย่างชิลล์ๆกันอยู่” ดร. Emmanuela Gakidou กล่าว

“การสูบบุหรี่ยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ใหญ่เป็นอันดับสองของการเสียชีวิตและความพิการ และเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อไปเราคงต้องเพิ่มการควบคุมยาสูบ เพื่อลดความนิยมในการสูบบุหรี่และภาระโรคที่เกิดขึ้น”

ในปี 2015 ยังมีผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกมากถึงเกือบ 1 พันล้านคน โดยผู้ชายทุกๆ 1 ใน 4 คนจะสูบบุหรี่ และผู้หญิง 1 ใน 20 คนจะสูบบุหรี่ และจำนวนผู้เสียชีวิตจากยาสูบมากกว่า 6.4 ล้านคนในปี 2015 เพิ่มขึ้น 4.7% ในช่วงเวลาเดียวกัน

การศึกษาพบว่าบางประเทศประสบความสำเร็จในความพยายามที่จะช่วยให้ผู้คนเลิกสูบบุหรี่ ส่วนใหญ่มาจากการจัดเก็บภาษีที่สูงขึ้น และกำหนดกฎเกณฑ์ในการโฆษณาและคำเตือนบนซองบุหรี่ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา บราซิลเห็นว่าผู้สูบบุหรี่ลดลงจาก 29% เป็น 12% ในผู้ชาย และจาก 19% เป็น 8% ในกลุ่มผู้หญิง แต่ในรายงานได้กล่าวว่า บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปี 2015