เทรนด์สุขภาพยังมาแรง 79% ต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้น

มินเทล บริษัทที่ปรึกษาด้านการวิจัยตลาดได้เปิดเผยเทรนด์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคคนไทย จากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 คน อายุ 16 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในเมือง พบว่าส่วนใหญ่มีเป้าหมายเรื่องสุขภาพ ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยที่ 79% มีความต้องการมีโภชนาการที่ดีขึ้นในปี 2018 ในขณะที่ 76% บอกว่าอยากมีชีวิตสมดุล และ 73% จะหันมาออกกำลังกายให้มากขึ้น

ที่น่าสนใจคือผลสำรวจพบว่าคนไทย 48% กำลังจะเริ่มปฏิวัติวิถีการกิน การใช้ชีวิตในอีก 12 เดือนข้างหน้าเพื่อสุขภาวะที่ดี และในกลุ่มผู้บริโภคเหล่านี้ 90% บอกว่าจะรับประทานผลไม้รวมถึงผักต่างๆ ให้มากขึ้น ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว์ และ 45% จะทานมังสวิรัติ

เดลอน หวัง Trends Manager มินเทล เอเชียแปซิฟิก พูดถึงพฤติกรรมเหล่านี้ว่า

“จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น และการขยายตัวของเมือง ทำให้ผู้บริโภคในประเทศไทยเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองกันมากขึ้น ทำให้กระแสการเป็นตัวเองที่ดีกว่ากำลังมาแรง ทั้งในเชิงสุขภาวะร่างกาย อารมณ์และสุขภาพจิตใจ เริ่มหันมาใส่ใจในเรื่องของการบริโภคหนักขึ้น”

ต้องการความพิเศษเฉพาะบุคคล

ผลสำรวจบอกว่า 41% ของผู้บริโภคในเมืองใหญ่มองว่า แบรนด์ใดที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่าสินค้า หรือบริการเหมาะกับเขา หรือทำมาเพื่อเขาจริงๆ จะเป็นแบรนด์ที่ควรค่าแก่การซื้อ โดยจะมองว่าสินค้าเหล่านี้ตอบโจทย์ และคุ้มค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสินค้าประเภทอาหาร คิดเป็น 67% และสินค้าสุขภาพ หรือฟิตเนส 63%

เมื่อกล่าวถึงเรื่องความสวยความงาม 51% ชอบให้สินค้า และบริการออกแบบเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่นเดียวกันกับสินค้ากลุ่ม Personal care ด้วย