ดอกแก้ว – ประโยชน์ของดอกแก้ว

สิงหาคม 3, 2018 MxrtfP 0

ลักษณะของต้นแก้ว ต้นแก้ว เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน และในออสเตรเลีย ในประเทศไทย [อ่านต่อ..]

ดอกพิกุล – ประโยชน์ของดอกพิกุล

สิงหาคม 2, 2018 MxrtfP 0

ลักษณะของพิกุล ต้นพิกุล มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย ศรีลังกา ไทย พม่า อินโดจีน และในหมู่เกาะอันดามัน จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง [อ่านต่อ..]

ดอกจำปา – ประโยชน์ของดอกจำปา

สิงหาคม 1, 2018 MxrtfP 0

ลักษณะของจำปา • ต้นจำปา มีถิ่นกำเนิดทางตอนใต้ของจีน ไทย อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ [อ่านต่อ..]