ดอกแก้ว – ประโยชน์ของดอกแก้ว

สิงหาคม 3, 2018 MxrtfP 0

ลักษณะของต้นแก้ว ต้นแก้ว เป็นพันธุ์ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน และในออสเตรเลีย ในประเทศไทย [อ่านต่อ..]